Överbefolkningen

Nyligen läste jag Dan Browns senaste thriller Inferno, som handlar om hur en bioterrorist (galen vetenskapsman), besatt av digerdöden och Dante, vill stävja den galopperande befolkningstillväxten i världen genom att sprida ett nytt elakt virus som han utvecklat i sitt genmodifieringslab. Själv tar han sitt ansvar för att minska befolkningen genom att begå självmord i bokens början, efter att han först riggat en tidsinställd virusbomb och lagt ut en massa finurliga ledtrådar till var den är gömd. Jag tänker inte lämna mer spoilers än så, utan ska i stället diskutera själva problemet som boken tar upp.

Fools! I'll destroy them all!

Fools! I’ll destroy them all!

Det är ju ingen större kontrovers att den mänskliga befolkningen i världen formligen exploderat de senaste 100 åren, efter den medicinska vetenskapens många genombrott. Detta kan paradoxalt nog leda till mänsklighetens totala kollaps och utplåning när resurserna inte längre räcker till vår försörjning, vilket är vad den galne vetenskapsmannen i Inferno vill undvika.

WorldPopulationGraph

Men det finns all anledning att vara optimistisk inför framtiden. Världen blir bara bättre och bättre, orosmolnen till trots. En av de främsta och samtidigt mest kunniga optimisterna är svensken Hans Rosling, som är professor i global medicin vid Karolinska Institutet. Förra året skrev han en ledarkrönika i DN, där han gjorde upp med en del myter som den svenska allmänheten bär på. Det vi lärde oss om i-länder och u-länder när vi gick i skolan i förra seklet, stämmer inte längre.

Tiden ändrar det mesta. Det som hade hänt fram till för några årtionden sen fick vi lära oss i skolan. De snabba och plötsliga förändringarna förmedlar medierna. Men riktning, takt och mönster i de största förändringarna som gradvis men totalt omformar världen får vi varken i oss från läroböcker eller medier.

Den etablerade världsbilden är fortfarande ett ramverk byggt för att passa 1960-talets tudelade länder. I-länder med folk som på det hela taget var rika, friska, utbildade samt hade två barn per kvinna och befolkningar som slutat växa. U-länder med folk som var fattiga, sjuka, okunniga samt hade sex barn per kvinna och därför snabb befolkningstillväxt. (Hans Rosling i DN)

I sin artikel redogör han för en enkät, där resultatet visar att svenskarna fortfarande tror att året är 1980. (Den sista meningen nedan är en samtidigt liten subtil vink om de fördomar som finns i Sverige om muslimer, förmodligen inte bara bland SD-anhängare.)

Endast 5 procent av svenskarna valde rätt svar av fyra möjliga. Bland aporna på Skansen skulle 25 procent ha svarat rätt! Svenska folkets svar beror inte på okunnighet, ty i så fall hade de gett slumpmässiga svar och fått samma resultat som aporna. Svenskarna vet hur världen var för 30 år sen, men inte vad som hänt sen dess. Det är därför de får sämre resultat än aporna.

Den folkbildare i Sverige som gjort till sin livsuppgift att lära ut grundläggande fakta om de stora förändringarna i världen rodnar i blygsel inför dessa resultat. Och jag som använt antalet barn per kvinna i Bangladesh som det främsta exemplet på positiv förändring. Jag har misslyckats totalt.

Hjälp mig, snälla läsare, berätta för alla ni träffar att det numera till och med föds färre än 2,5 barn per kvinna i Bangladesh. Motsvarande siffra i de andra stora muslimska länderna är 3,5 i Pakistan, 2,6 i Indien, 2,1 i Indonesien och bara 1,7 barn per kvinna i Iran (lägre än i Sverige). Muslimer är som andra, när de blir friska och får det bättre så är de lika motiverade och bra som alla andra på att ta p-piller eller sätta på kondom.

I rak motsats till vad medievänstern försöker ljuga i oss, så har den djupaste fattigdomen i världen halverats de senaste ca 25 åren, trots den gigantiska befolkningsökningen under samma tid. Större andel av världens befolkning än någonsin tidigare i historien kan idag äta sig mätta varje dag, trots att vi samtidigt är fler än någonsin. Hans Rosling tror att världens befolkning kommer att plana ut runt 9 miljarder, om vi bara kan lyfta de sista 2 miljarderna människor som fortfarande lever i absolut fattigdom.

Nyckeln till att undvika överbefolkning och få jordens resurser att räcka åt alla, är alltså paradoxalt nog att öka välståndet. Det är i första hand någorlunda rika människor som föder färre barn, så det bästa sättet att införa naturlig barnbegränsning är att bekämpa den absoluta fattigdomen (inte den relativa). Det finns människor som tror att lösningen på miljöfrågorna är att återvända till torparsamhället och leva närmare naturen. Men det håller inte om man samtidigt vill vara human. Naturen är grym, obeveklig. Om hela jordens befolkning ska leva som torpare så kommer de flesta att svälta ihjäl. Det fungerar inte ens i glesbefolkade länder som Sverige, där många svenska torpare dog under missväxtåren på 1800-talet, bland annat syskon till min farfars far. Samtidigt tar småskaligt ineffektivt jordbruk gigantiska resurser i anspråk och större delen av världens skogar skulle behöva omvandlas till åkrar om alla skulle leva på det sättet. Till skillnad från vad de rödgröna hävdar, så är det inte i första hand de stora skogsbolagen som skövlar regnskogen, utan fattiga torpare som svedjebränner för att skaffa åkermark till att försörja familjen.

Jag såg nåt diagram som visade att bara ca 10 % av jordens vedkonsumtion går åt till att göra papper och kartong. Långt mer går till byggmaterial och svedjebruk, men den allra största posten utgörs av brännved. Här i norden använder vi brännved för att värma husen på vintern, vilket vissa vill problematisera ur genus- och vithetsperspektiv, medan fattigt folk i de flesta varma länder använder ved till att laga mat och värma tvättvatten.

Ett av de många filmklipp som visar Hans Roslings talang som pedagog och föreläsare, är nedanstående där han på sin klämkäcka svengelska förklarar vilken enorm betydelse tvättmaskinen haft för kvinnans frigörelse i världen. I stället för att lägga halva dagen på att samla ved och värma tvättvatten, kan hon sätta på tvättmaskinen och läsa en bok, eller läsa för sina barn, eller gå till ett jobb och tjäna egna pengar. Sakine Madon berättade om när hennes kurdiska farmor var på besök i Sverige och kläckte ur sig en fnysande kommentar i stil med: – I Sverige tvättar ni ju inte, ni har ju tvättmaskin! Hans Rosling konstaterar sarkastiskt i videon att inte ens de mest radikala miljömupparna bland hans studenter tvättar för hand, trots att de är motståndare till industrisamhället. Men det är fortfarande handtvätt som gäller för de flesta av jordens människor. För att nå jämställdhet i de länderna måste de alltså först skaffa tvättmaskiner.

Att gå tillbaka till torparsamhället, som vissa miljömuppar vill, innebär att man bokstavligen tvingar kvinnan tillbaka till spisen. Eller för all del mannen, om man nu vill vända på könsrollerna, vilket förstås förutsätter att kvinnan börjar hantera det ännu tyngre arbetet på åkrarna. Särskilt om man vill vara riktigt miljövänlig och plöja för hand, eller med dragdjur.

Vissa menar att jordklotet bara klarar 4-5 miljarder människor, men det är lätt att bevisa att de har fel. För om det varit så, hade den enorma svältkatastrofen redan varit här. Idag kan dock de flesta äta sig mätta, trots att vi är över 7 miljarder. Så gott som all den maten är nyproducerad. Ju längre tekniken gått framåt på olika områden, desto större har jordens försörjningskapacitet blivit. Men det finns förstås en gräns för vad klotet klarar. Låt oss hoppas att det fortfarande finns kapacitet kvar när vi, enligt Rosling, planar ut vid 9 miljarder.

Som Rosling påpekar i videon om tvättmaskinen, ligger en av nycklarna till att stävja överbefolkningen i att lyfta människor från fattigdom, vilket ställer krav på att mänskligheten måste utveckla mer energieffektiva maskiner och fler gröna energikällor, annars kan inte alla de 9 miljarder människorna skaffa tvättmaskin och andra moderniteter som tar dem ur misären, utan att det orsakar en klimatkatastrof.

Som Rosling påpekar i detta klippet, så ska kan inte de rika länderna tala om för fattiga människor att de måste fortsätta leva i misär för att rädda klimatet. Det är inte heller särskilt effektivt, demokratiskt eller humant att genom straffskatter, regleringar och diktatur tvinga fram åtgärder för klimatförbättring och befolkningsminskning, oavsett om det sker som i Sverige genom miljöskatter eller som i Kina genom påtvingad barnbegränsning. Eller som i Dan Brown’s Inferno, genom massterrorism. Bättre är då att utveckla klimatsmarta alternativ som är praktiskt och ekonomiskt attraktiva för den stora massan.

Ett exempel är väl etanolbilar, som i nuläget spar ett par kronor milen jämfört med bensin, samtidigt som man får ut mer hästkrafter av det högre oktantalet i etanolen. Det finns förstås många frågetecken runt etanol som fordonsbränsle, den tillverkas ju av livsmedelsråvaror och konsumerar mycket fossilbränsle vid produktionen, men även de flesta kritiker är nog överens om att etanol är mindre dåligt än bensin. I nuläget är etanol åtminstone det mest attraktiva alternativet på den svenska marknaden, även om attraktionen uppstått på konstlad väg, genom skatter på bensin.

Själv kör jag spritbil

Själv kör jag numera spritbil

Det finns biobaserade fordonsbränslen som är ännu smartare. Metanol har diskuterats, men ännu bättre är butanol, som kan tankas i de flesta vanliga bensinmotorer. Till skillnad från etanol som framställs ur livsmedelsråvaror, så håller man på att utveckla processer som kan producera butanol ur jordbruksavfall och träflis, eller möjligen ur pappersmassa. Men tyvärr är dessa processer fortfarande bara på labstadiet, så det tar nog ett antal år innan de blir realitet.

Den gemensamma nämnaren för klimatsmarta fordonsbränslen, energisnåla tvättmaskiner, grön elproduktion och alla de andra nya teknikerna som på ett humant sätt ska hjälpa oss att komma till rätta med överbefolkningen, växthuseffekten och världsfattigdomen, är att de utvecklas av ingenjörer och naturvetare. Inte av politiker. Inte av ekonomer, inte av jurister, inte av socionomer och absolut inte av genusvetare. Så kids, om ni vill dra ert strå till stacken i en av de största globala frågorna, vet ni vilken typ av utbildning ni ska välja när ni söker till högskolan. Vi behöver inte galna vetenskapsmän, vi behöver smarta. Och många.

Annonser

20 thoughts on “Överbefolkningen

 1. Ja Hans Rosling är verkligen en ögonöppnare. Krossar myter och föreställningar i parti och minut. Var (som bekant?) i Marocko förra året. Nordafrika har haft en utveckling så de i hälsa och utbildning är där vi var på 60-talet. Mobiltelefonen revolutionerar Afrika. Och det är just i Afrika söder om Sahara, Pakistan och Afghanistan vi har de flesta av de 2 miljarder riktigt fattiga.
  Någon kvinnoorganisation tog upp att risken att dö i hedersmord för en kvinna i Pakistan var högre än att dö i cancer. Jojo, men att dö i cancer är ett privilegium mest unnat oss som lever länge. Där hinner man dö av infektionssjukdomar, svält, diarré (uttorkning) eller pga graviditet långt före man dör i ev cancer. Sjukdomar och åkommor vi kan stävja med ganska enkla medel.

  Som biolog är jag inte tveksam om vi rent platsmässigt kan föda en befolkning på 9 miljarder. Vi har massor av mark som skulle kunna odlas upp. Energimässigt har vi en gigantisk solinstrålning. Gäller bara att hitta bra vägar att utvinna den direkt eller indirekt. Det går att lösa. Men som biolog är jag mer orolig. Ju tätare vi bor, desto större risk att en infektionssjukdom får tag och sprids pandemisk. Så länge vi har sydostasien som inkubationskammare kommer vi få nya virus. Populationer som växer så som vi gjort brukar förr eller senare krascha. Ofta pga just infektionssjukdomar när densiteten ökar.

  • P.g.a. det sista du nämner behöver vi även fler medicinforskare. Men jag tyckte det ingick i ordet ‘naturvetare’ som jag använde i inlägget.

  • AV: Som biolog bör du kanske fundera över vad konsekvensen skulle bli om vi börjar odla mer mark. Men du kanske inte är intresserad av orörd natur och fungerande ekologiska system?

   Bashflak: Innan du sväljer allt Hans Rosling säger med hull och hår bör du fundera på vad tillgången till fosfor, olja och andra råvaror har gjort för matproduktionen. I en värld där många fiskarter utrotninghotas och där bin dör i enorma mängder samt att miljön överlag blir mer och mer fylld av olika gifter, är det aningen märkligt att se hur någon som Rosling påstår att ökat välstånd är lösningen på problemen, när vi redan i dag konsumerar långt mer energi än vad som kan regenereras, och då lever dessutom många människor i fattigdom. Ju rikare dessa blir, desto längre kommer de att leva, konsumera mera och förstöra mer, precis som vi i rikare länder gör.

   Jämför gärna befolkningskurvan med statistik av vår konsumtion av olika råvaror, så ska du få se något fint. Det som då också är värt att tänka på att vissa av dessa råvaror är ändliga, vilket gör saker och ting ännu mer intressant.

   Så om man är lite skeptisk mot Roslings hallelujapredikan, kan man passa på att lyssna på vad andra säger om samma problem:

   Dessutom är över 90 % av skogen i Sverige odlad skog (d.v.s. plantage utan biologisk mångfald), och den lilla naturskog som finns kvar vill svenska skogsbolag hugga ned. Du måste inte använda regnskogar som exempel för att visa att ”miljömuppar” har fel, när du kan använda Sverige som exempel för att visa att de har rätt.

   Sammanfattning:
   Tvättmaskiner kommer inte till av sig själva, och är inte några energikällor. De går heller inte att äta när oljan blir svårare och svårare att få tag i.

   • Det första man bör göra är nog att sluta vara sentimental över naturskogarna. Ju fler människor som ska rymmas och försörjas, ju större andel av den vilda naturen måste tämjas. Det finns fortfarande gigantiska arealer naturskog i Sibirien och Kanada. Därmed inte sagt att vi ska utrota den svenska naturskogen helt, men jag ser absolut inget fel i att stora arealer används för odlingar, oavsett om man odlar vete, raps, björk eller gran.

    Sen verkar du helt ha missat slutklämmen på mitt inlägg, där jag skriver att det behövs fler ingenjörer för att utveckla alternativ till oljan, t.ex. biobaserad butanol. Och det är ju även vad Rosling säger, en förutsättning för att det ska fungera är att det utvecklas gröna energikällor. Oljan är en ändlig resurs, men koldioxiden är lätt att ta tillvara i naturliga kretslopp, genom fotosyntesen som finns överallt.

    Fosfor är svårare att återvinna, eftersom det hamnar i havsvattnet till sist. Jag har ärligt talat inte satt mig in i fosforns livscykel, men där finns helt klart en utmaning för duktiga kemister. Själv fokuserar jag på kolcykeln och olika cellulosaprodukter.

    Utan tvättmaskiner och andra hjälpmedel binder du minst en familjemedlem i hemmet, eftersom det är ett nödvändigt arbete som tar mycket tid i anspråk om det ska göras för hand. Folk som lever i misär brukar föda fler barn, så att sätta stopp för den tekniska utvecklingen skulle leda till att befolkningsexplosionen fortsätter.

   • Jag känner också en skepsis inför Roslings optimism. Enligt min mening är vi redan alldeles för många människor här på jorden. Vi förstör möjligheterna för andra djur att leva på sitt naturliga sätt. Fler och fler djur står vid randen till att bli utrotade. I Sverige har vi bara plats för några hundra vargar t.ex.
    Jag har också märkt att bina i sommar har minskat oerhört där jag bor– (på västkusten). I lindarna där det tidigare år varit ett starkt surrande av bin är det i år nästan helt tyst. Sorgligt!

   • Och vad tycker du att vi ska göra åt överbefolkningen? WW3? Digerdöden 2.0? Tvångssterilisering? Vilket alternativ föfespråkar DU?

   • Bashflak:
    Bevarandet av naturskogar har inget med sentimentalitet att göra. Det handlar om att ha ett fungerande ekosystem. Plantage är vansinnigt mycket mer sårbara för både stormar och även angrepp av olika parasiter. Dessutom skapar utrotning av djur och växter kedjereaktioner, något man definitivt inte ska ta alltför lätt på, och då räcker det inte med att ha naturskog koncentrerad i Sibirien och Kanada, utan utspridd över hela världen. Ibland måste man faktiskt acceptera att allt inte går, trots att man tycker att det vore bra om det gick. Av en slump är denna värld inte anpassad för att saker ska vara bekväma för just oss människor.

    Gröna energikällor? Än så länge finns sådana inte, mig veterligen.
    Ett ganska enkelt sätt att minska befolkningen på är att utbilda människor i att det inte finns en vinst i att det ska finnas så många av oss som möjligt. Roslings argument faller platt just eftersom han förespråkar högre levnadsstandard för alla, vilket i praktiken innebär en högre konsumtion av allt, vilket vi helt enkelt inte har råd med. Det är inte jag som bestämt att det ska vara så eller önskar att världen är begränsad, det bara är så. Däremot menar jag att det gränsar till vansinne att förespråka en högre levnadsstandard för den befintliga befolkningen, eftersom det är fysiskt omöjligt. Om mängden människor minskar drastiskt kommer det däremot vara möjligt. Detta skulle egentligen kunna ske ganska fort om majoriteten inte skaffade fler än ett barn. Det är huvudanledningen till att jag inte vill ha barn, jag försöker vara konsekvent och vill kompensera med att inte avla avkomma eftersom så många andra gör det utan att tänka sig för.

    Återigen, det skulle vara en enorm påfrestning för miljön om alla skaffade en tvättmaskin. Ett bra sätt att minska tvätten på är att skaffa färre barn, faktiskt.

 2. visst går utvecklingen framåt och 100% skapad av mæn.
  I bland kan jag førstå feminternas vanmakt øver sitt eget køns tillkortakommande..
  trots 1000 års av kæmpande før kvinnans ” rættigheter”
  LOL

  Per Hagman

  • Ditt påstående om 100% skapad av män stämmer inte. I gångna tider, nära nog, förvisso. De senaste 50 åren, bara delvis. Idag, inte alls.

 3. Vår arts utveckling under senare år hänger ju tätt ihop med oljan att när oöjan blir för dyr så faller systemet ihop…
  Den processen har redan börjat. Även om det på samma gång förändrat livet för miljarder människor. Till det bättre.
  Hur man uppfattar vad som sker är väldigt personligt.
  Man kan se på samma ur både negativ och positiv vinkel.

 4. Mycket bra skrivet! Ingen vet hur många människor den här planeten kan föda. Olyckskorpar som Thomas Malthus (1766-1834) och hans efterträdare har hittills haft fel i sina utsagor om att maten inte räcker till den ökande befolkningen. Jag tror som du att det är viktigt att öka välståndet hos de fattiga. En annan aspekt är att många miljöproblem har åtgärdats via utvecklad teknik och välstånd, t. ex. försurning och utsläpp av klorföreningar från pappersbruk. För 200 år sedan stank våra städers gator av avföring från människor och kreatur. För 30 år sedan var det badförbud på många svenska badplatser pga bristande avloppsrening. Många problem kvarstår men ändå lever vi allt längre och fler och fler av problemen möts av nya tekniska lösningar.

 5. Till Bashflak!
  Naturligtvis har jag ingen lösning på problemet med överbefolkning. Men jag tycker att det är viktigt att vi är realistiska och inte kommer med glädjekalkyler. Annars tror jag risken är stor för både världskrig eller infektioner som minskar befolkningen drastiskt.
  Upplysning är ju viktigt, men tror inte det har så stor betydelse.
  Dessutom finns det grupper av människor där inte Roslings teori fungerar. De ultrakonservativa judarna i Israel skaffar ju många barn trots att de inte är fattiga.

  För övrigt håller jag med Juggen som uttrycker mycket bra vad även jag tycker och tänker.

  • @Marie-Louise,

   Men jag tycker att det är viktigt att vi är realistiska och inte kommer med glädjekalkyler.

   Nej visst, men ser man på hela fältet av klimat- och sustainabilitydiskussioner, så är inte det största problemet glädjekalkylerna, utan att ogrundade larmrapporter står som spön i backen (därmed inte sagt att vissa rapporter inte är välgrundade, men de är svåra att urskilja i det allmänna larmet, och få verkar bry sig om att förstå skillnaden).

   Just nu är det populärt att mäta ‘Ecological Footprint’ – det finns massor av sajter på temat ”Calculate your EF”, ”EF for kids”, ”EF by country”, etc.

   Problemet är bara att det inte finns någon bra baseline för hur man faktiskt skall mäta, särskilt mycket kunskap om huruvida vi faktiskt mäter rätt saker – eller om viktigare problem hamnar utanför skalan, osv. Många EC-beräkningar viktar in CO2 upp till ca 30% av ‘belastningen’. Detta är ofta baserat på teorier om att klimatkänsligheten skulle ligga på runt 3-4C per fördubbling av CO2, men detta är hett debatterat, och troligen inte sant. Dessutom hjälper CO2 till med regenereringen, eftersom växtligheten ökar med ökade CO2-nivåer.

   EUROSTAT tar upp ett antal problem med EF, och skriver:

   EF concept is quite attractive and intuitive. This is probably its main strength.

   Dvs det som beskrivs som ”attractive and intuitive” är inte glädjekalkylerna, utan de enkla, överskådliga illustrationerna som pekar på att allt håller på att gå åt h-e, men vars vetenskapliga förankring ingen riktigt kan redogöra för.

   Efter att ha följt miljö- och klimatfrågor rätt noga i flera år har jag kommit fram till att ett av de största problemen är den allmäna alarmismen, som piskar fram svindyra åtgärder för att lösa fel problem.

   Tysklands energiomställning är ett bra exempel: Det var uppenbart ett beslut ”in the heat of the moment”, där man i upprördheten efter en olycka långt borta (av en typ som inte kan inträffa i Tyskland) låste sig vid ett projekt som får Hitlers attack mot Sovjetunionen att framstå som ett under av militär realism. Nu när man börjar begripa lite mer vad man givit sig in på, talar man om kostnader på 2 triljoner EURO – detta i en tid då halva Europa balanserar på randen av konkurs. Flera börjar tala om att Tysklands trovärdighet som industrination står på spel. Och EU’s trovärdighet är starkt förknippad med Tysklands…

   ‘Glädjekalkylen’ här var ju att man faktiskt skulle kunna ställa om hela landets energisystem och avskaffa kärnkraften på kort tid. Anledningen till att man tyckte att detta var nödvändigt, trots att många redan tå skrek högt att det var vansinne, var förstås att man satte sådan tilltro till alarmismen kring kärnkraften, att man närmast verkade tro att slutet var nära. Och alarmisternas egna glädjekalkyler beträffande alternativen gjorde att man tydligen trodde att omställningen skulle vara praktiskt genomförbar.

   Forbes – Germany’s Green Energy Disaster: A Cautionary Tale for World Leaders

   “After deciding to exit nuclear energy, it seems as if Ms. Merkel’s coalition stopped its work,” a former German environmental minister told The New York Times last year. “There is great danger that this project will fail, with devastating economic and social consequences.”

   A year later the project is failing – resulting in what one German industry expert termed a “chaotic standstill.”

 6. Ping: Vetenskapsmän har ofta en bra humanistisk människosyn och oftast mer intellekt än politiker | Vetenskapliga partiet

 7. Ping: Ingenjörer & entreprenörer | Bashflak

  • Jag tror förvisso att han är fullt medveten om att det måste utvecklas fler gröna energikällor och fordonsbränslen för att ekvationen ska gå ihop, det är inget han gör någon hemlighet av.

   Samtidigt är han optimistisk om att det är tekniskt möjligt och påpekar vikten av att det verkligen görs. Så har åtminstone jag uppfattat hans budskap.

   • Han har en religiös approach och i hans publik tycks det mig som finansiärerna till hans enögda presentationer sitter i saudiska shalar med stora leenden. Titta noga på hans presentationer!

    Innan du analyserar saken vidare måste du dessutom förstå den exponentiella funktionen! Det är livsviktigt. Förstår du inte den så ifrågasätt ditt eget intellekt och huruvida du blr forsätta med politik!

    Förstår du inte den exponentiella funktionen kommer allt nämligen leda till Påsköns öde enligt Jared Diamond även om vi lyckas dubbla allt två tre gånger till:

    http://discovermagazine.com/1995/aug/eastersend543#.UvVhlWIhDSk

 8. en grön energikälla och ett grönt fordonsbränsle kallas ofta etanolet, men att framställningen av dessa bränslen tar enorma ytor i anspråk verkar gå Herr Rosling helt förbi.

  Om hans ekvation ska gå ihop måste inte teknikutvecklingen enbart gå snabbt, den måste plötsligt accelerera snabbare än befolkningsutvecklingen för vi kommer strax få slut på det mesta SOM VI IDAG REDAN ÖVERANVÄNDER I ACCELERERAD FART.

  There’s No Tomorrow (peak oil, energy, growth & the future)

  Big Heads, Small Brains: The Story of Easter Island

  Att då vara optimistisk om att det är tekniskt möjligt och påpeka vikten av att det verkligen görs är inte enbart korkat, det är imbecillt. Men nåväl, förstår man inte något är det ju svårt att förstå att man inte förstår det…

  John Cleese Explaining Stupidity.

  …så man kan ju knappast vara arg, men givetvis vore det bra om Herr Rosling förtydligade samma saker som nämns i sina färgglada ”begränsade” diagram med att han nu ex. ”utökat” sin ”begränsade” studie och nu insett ett minst sagt ”litet problem” med den första slutsatsen för de kära oljesheikarna i arabisk mundering i publiken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s