Auktoritetstro II

För någon månad sedan skrev jag ett inlägg om argumentationsfelet auktoritetstro, vilket är väldigt vanligt att man stöter på när man debatterar mot feminister och genusvetare. Mer om ämnet kan man bl.a. läsa här, där 42 mer eller mindre vanliga argumentationsfel presenteras.

Dilbert PHD

Förra veckan publicerades en mastersuppsats i Genusvetenskap vid Göteborgs Universitet, där Bashflak var en av ca 10 jämställdistbloggar som granskades. Efter att ha läst genom vad studenten Anna Lindeborg citerat från min blogg, konstaterade jag att hon faktiskt ansträngt sig för att gräva fram kärnan i mitt budskap. Eftersom hon citerat mig korrekt, utan att missförstå eller förvränga mina ord, och inte heller gick i polemik mot just mig, så såg jag ingen anledning att diskutera uppsatsen ytterligare. På något ställe konstaterar hon att jag inte är helt överens med t.ex. Pelle Billing på alla punkter, vilket dock är en korrekt observation som inte kräver ytterligare debatt. Desto hårdare gick hon däremot åt andra bloggare som Ninni och Bittergubben, vilka gått i polemik på sina bloggar. Även Erik ‘Aktivarum’ Wedin har skrivit en lång dekonstruktion av uppsatsen, trots att han inte var bland de granskade bloggarna.

Men även om jag inte ser någon anledning att ge mig in i debatten om uppsatsens empiriska del, så ser jag all anledning att ifrågasätta nyttan för både samhället och individen, av att mina skattepengar går till att lära studenter skriva textstycken som nedanstående. Vem i vuxenvärlden vill betala för att det produceras texter som den här? Och hur kan denna färdighet ge framtida bröd på bordet till studenten? WTF?

Även om det inte förekommer någon slutgiltig fixering hos diskursen måste det finnas partiella fixeringar, diskursen måste fixeras för stunden. Annars skulle differensflödet vara omöjligt. [69] Differensflödet utgörs av alla de möjliga betydelsefixeringar som finns inom det diskursiva fältet, alla element. För att undergräva en betydelse hos en diskurs krävs det att betydelse finns i form av mångtydiga element. Trots att en total fixering av diskursen är omöjlig existerar fortfarande försöket att konstruera detta omöjliga. Varje diskurs upprättas som ett försök att dominera diskursivitetens fält. [70] Varje diskurs vill hejda differensflödet och skapa ett centrum. Genom rörelsens artikulering av kön måste detta alltid förstås som en strävan efter att skapa en betydelse, en fixering av kön som ska dominera fältet. Det finns element som är särskilt tomma på innehåll och därmed särskilt öppna för olika betydelser. De element som det finns många konkurrerande sätt att uppfatta och definiera. Dessa element kallas flytande signifikanter. De flytande signifikanterna fixeras ”endast genom det konkreta innehållet som tillhandahålls av de antagonistiska krafterna. [71] Genom kampen mellan olika betydelser får signifikanterna mening. (Ur Anna Lindeborgs mastersuppsats)

No job

Häromdagen gav sig genushistorikern Charlotte Vainio in i debatten, när hon på sin blogg publicerade två inlägg som ifrågasatte Erik Wedins dekonstruktion. Jag tänker hålla mig utanför den delen av diskussionen, då jag tycker att både Erik och Charlotte här mest producerar meningslös varmluft och trycksvärta, som inte ligger ovanstående flumcitat långt efter. Däremot blir jag tvungen att vara extra noga med att ta mina Enalapril när fru Vainio hela tiden hänvisar till sin egen påstådda auktoritet och använder den som om den vore ett giltigt argument i debatten. Just den typen av auktoritetstro som jag sågade i mitt inlägg häromveckan. Vainio skriver även många kloka och nyanserade saker, särskilt i diskussionen med signaturen VMK i kommentarsfältet till sitt första inlägg, vilket är anledningen till att jag ett tag prenumererade på hennes blogg. Men debatter brukar präglas av att man lyfter fram och ifrågasätter motståndarens sämsta argument, vilket jag nu kommer att göra. Vainio skriver bl.a. saker som nedanstående, angående auktoritetstro (här delvis lösryckt ut sitt sammanhang, vill ni se sammanhanget så läs hennes inlägg):

Fråga från en i övrigt ganska snorkig kommentator, som hon senare i normal feministist ordning bannade från bloggen: Förstår du ens att ”appeal to authority” inte är ett hållbart sätt argumentera? Charlotte: Dude. Jag ÄR authority.

Charlottes svar till en person som disputerat i teknikhistoria, angående historiska kunskaper som man lär sig redan i grundskolan: Oj. Gick du just in på en historikers blogg och började läxa upp i historia? . . . Rätta mig nu om jag har fel men du har väl ändå disputerat inom teknik och social förändring? Hur gör det dig mer kompetent än mig att uttala dig om historia, tycker du? Brukar du åka på konferenser i astrofysik och dra ditt fil. dr. kort där? . . . Så du har alltså inte läst historia på universitetsnivå? . . . Ja, den diskussionen fortsätter ett bra tag till och i normal finländsk ordning nämns förstås även Vinterkriget, vilket är deras motsvarighet till Godwin.

Charlotte i ett svar till Wedin: Det här gör det i princip omöjligt att diskutera med dig, Erik, för först skriker du om källor och när man ger källor så skriker du appeal to authority. För vad du missar här är att jag ÄR authority. Jag är publicerad forskare. …

Efter att ganska länge ha följt Vainios blogg vet jag att det är långt ifrån första gången hon använder sin auktoritet som argument, trots att hon har ungefär samma utbildningsnivå men betydligt kortare yrkeserfarenhet än de flesta jämställdistbloggarna. Så nånstans där brast mitt tålamod och jag kände mig tvungen att ge mig in i debatten, då jag skrev följande:

Den som besitter någon slags auktoritet i ett ämne, har inget behov av att använda sin titel eller utbildning som argument, utan låter det faktiska innehållet i sina påståenden tala för sig själv.

Och de flesta som deltar i den här debatten har en akademisk examen på minst mastersnivå, vilket ger färdigheter i vetenskaplig metodik som kan tillämpas även inom ämnen som man inte själv har läst. T.ex. för att bedöma trovärdigheten och hitta felaktigheter i en studie man tar del av.

Och det här med samspelet mellan könen är sånt som vilken lekman som helst kan studera empiriskt i sin vardag, det är inte som partikelfysik eller japansk litteraturhistoria, där man måste vara väldigt påläst för att ha en chans att hänga med i en debatt. (Bashflak till Vainio)

Charlotte, som tidigare satt mig på förhandsmoderering då hon tyckte att jag tjôtade för mycket med henne i våras, släppte för en gångs skull fram min kommentar genast och svarade väldigt fort:

Men alltså. De konflikter som skapas på många antigenusbloggar handlar ju inte om att ”hänga med i en debatt” utan om att mästra och fördöma. Det är en rätt stor skillnad.

Dessutom ger inte en masterexamen automatiskt färdighet i detaljer inom andra discipliners metodik och teori.

Ditt sista stycke läser jag som att du tänker dig att vardagliga betraktelser av samspelet mellan könen skapar kompetens för att diskutera genusvetenskap. Jag drar nytta av gravitationen varje dag, men jag är ändå jävligt försiktig med att mästra fysiker. Vara med och diskutera, visst. Ha respekt för andra människors större kunnande, absolut. (Vaino till Bashflak)

Eftersom Charlotte meddelat att hon åker hemifrån med familjen över helgen finner jag det inte meningsfullt att besvara ovanstående i hennes kommentarsfält, utan skriver svaret här på min blogg, så kan hon själv välja om och när hon ska besvara det, samtidigt som alla ni andra kan läsa mitt svar redan nu.

Ja, apropå det här med att hänga med i en debatt, nu var det ju faktiskt studenten Anna Lindeborg som startade debatten, när hon i sin uppsats inledde polemik mot vad vissa av jämställdistbloggarna påstått. Och det var Charlotte Vainio själv som gav sig in i debatten utan att vi bett henne (men jag vågar nog påstå att hon och andra genusvetare har en stående inbjudan till våra bloggar, eftersom vi älskar att debattera mot relativt artiga meningsmotståndare som henne).

Apropå mastersutbildningars relevans för att förstå andra discipliner, så vill jag hävda att de flesta vetenskapliga metodiker är universellt gångbara. T.ex. så är har vetenskapliga publikationer ungefär samma disposition inom samtliga discipliner. Den som har god vana att läsa vetenskapliga rapporter kan således snabbt orientera sig i artikeln och kan extrahera det väsentliga utan att behöva läsa alltihop:

 • Abstract (=sammanfattning)
 • Bakgrund och syfte med studien
 • Summering av tidigare forskning i ämnet
 • Metodbeskrivning
 • Empiriska resultat och diskussion
 • Slutsatser (ibland ligger diskussionsdelen här)
 • Referenser
 • Bilagor med ytterligare detaljer

Vilka metoder som är mest relevanta kan förstås skilja en del mellan olika fakulteter, precis som Charlotte påstår. En naturvetare har t.ex. ganska sällan nytta av ‘källkritik‘, som är ett helt avgörande verktyg inom samhällsvetenskapen där Charlotte verkar. Men som sagt, de flesta verktyg är universella och bland de mest centrala torde vara hypotesprövning och falsifiering.

Sen blir det särskilt intressant, när Charlotte skriver: Ditt sista stycke läser jag som att du tänker dig att vardagliga betraktelser av samspelet mellan könen skapar kompetens för att diskutera genusvetenskap. Jag drar nytta av gravitationen varje dag, men jag är ändå jävligt försiktig med att mästra fysiker. För det är där skiljelinjen mellan disciplinerna går. Genusvetenskapen sitter i sin kammare och fabulerar teorier som går stick i stäv med vad gemene man kan betrakta empiriskt i sin egen vardag. Betänk nedanstående scenario:

Charlotte observerar gravitationen varje dag, och kommer till slutsatsen att föremål i regel faller nedåt mot jordens yta. Då kommer en fysikprofessor och hävdar att föremål rör sig uppåt, bort från jordens yta. Charlotte tänker WTF, bullshit! Fysikern frågar då om Charlotte läst fysik på universitetsnivå?

– Eeeh, nej.

– Haha, hur vågar du ifrågasätta en fysikprofessor i ämnet fysik, flicka lilla?

Men om Charlotte har skinn på näsan, så kräver hon att professorn redovisar hur han kommit till sin slutsats, och då kryper det motvilligt fram att han avser specialfallet när han släpper en korkbit från havets botten så att den flyter upp till vattenytan.

Just så fungerar en hel del av genusvetarämnet. Genusvetaren kan t.ex. hävda att ‘män har makten’. Och då menar de en liten klick ‘alfahannar’ i högra ytterkanten av normalfördelningskurvan, medan män i allmänhet har väldigt lite makt. Precis som ovanstående arroganta fysikprofessor, så talar de om en liten delmängd som är raka motsatsen till majoriteten av fallen. Detsamma gäller när genusvetarna diskuterar den lilla delmängden i normalfördelningskurvans vänsterkant, där vi återfinner t.ex. mördare och våldtäktsmän. De försöker applicera undantagsfallen som om de vore normen. Och det förtjänar samma ifrågasättande från oss lekmän som ovanstående fiktiva fysikprofessor.

Och till sist Charlottes slutkläm: Vara med och diskutera, visst. Ha respekt för andra människors större kunnande, absolut. Men kärnan i traditionell vetenskap är just att den är fullständigt likgiltig till andra människors kunnande. Det enda som räknas är vad du kommit fram till och vilket underlag du har för att dra den slutsatsen. Vem du är eller vad du kan sedan tidigare, ger vetenskapen blanka fan i.

Einstein satt för drygt hundra år sen i sin privata kammare och funderade ut relativitetsteorin, med enbart papper och penna som hjälpmedel. Många var säkert skeptiska i början och andra kontrollerade hans beräkningar, de flesta dock utan att hitta några uppenbara fel. Senare har det gjorts en lång rad empiriska experiment, där teorin faktiskt visat sig vara tämligen sannolik, så nu är den allmänt accepterad. Precis som Newtons teorier var en god approximation för det universum som var känt på hans tid, så är Einsteins teorier en god approximation för det universum vi känner idag. Och kanske kommer det en ännu mer korrekt approximation som stämmer in på det universum vi känner till om tusen år? Min poäng är att vi inte tror på Einsteins teorier för att han heter Einstein och vid 26 års ålder satt i sin kammare och filosoferade fram något som vände upp och ner på vår världsbild, utan för att den teori han fantiserade ihop har visat sig stämma väl överens med saker som vi kan belägga med matematiska beräkningar och empiriska observationer.

Om en stjärna som Stewen Hawkins skulle rita en process för kall fusion, så skulle ingen sann vetenskapsman ändå tro honom, förrän påståendena verifierats med experiment. Att han är världskändis skulle förvisso öka sannolikheten att få gehör för idéerna, men skepsisen skulle ändå vara stor inom forskarkåren. På samma sätt är vi skeptiska mot feministiska filosofer som suttit i sin kammare och fantiserat ihop något, fram tills dess att deras teorier har belagts genom empiriska studier. Vilket ännu inte har hänt.

Den som studerar historia vet nog att det krävdes misstro mot auktoriteter för att införa den heliocentriska världsbild vi har idag

Teologi eller naturvetenskap? – Den som studerar historia, vet nog att det krävdes misstro mot auktoriteter för att införa den heliocentriska världsbild vi har idag

Blogglänkar om Anna Lindeborgs uppsats: Bashflak, Bittergubben, Erik 0, Erik 1, Erik 2, Erik 3, Ninni, Toklandet 1, Toklandet 2

Charlotte Vainios repliker på ämnet: Del 1, Del 2, Del 3

Repliker på Charlotte: Bittergubben, Aktivarum, Erik/Ninni 1, Erik 2, Snurrigt

40 tankar på “Auktoritetstro II

 1. Pingback: Rymling från Södertörn sökes « Toklandet

 2. Jag har för mig att doktorera i genuslära inte alls kräver lika lång utbildning och tid som det tar inom de riktiga vetenskaperna. Någon som vet mer?

  • Det finns och har funnits olika vägar inom de ”riktiga vetenskaperna” också, det är möjligt att det skiljer i genomsnitt, men det är nog i så fall mer pga tradition än krav.

 3. @bashflak

  Ditt påstående att referenser till vinterkriget i Finland motsvaras av Godwins lag stämmer inte riktigt. I det sammanhang som du refererar till ovan handlar det om teser om könsmaktsordning, dvs. att män som grupp värderas högre än kvinnor som grupp. I sådana fall kan man invända att vinterkriget kostade 23 000 unga finländska män livet, medan ytterst får kvinnor kom till skada (främst i sovjetiska flygbombningar).
  Min poäng är att om man lägger fram en hypotes så måste den klara falsifierbarhetstestet. Det är alltså uppenbart att könsmaktsordningen inte gällde i Finland vintern 1939-1940, efetrsom man offrade män och skyddade kvinnor. Således är ett minimkrav på genusforskningen att den måste formulera om könsmaktsordningen om för att beakta den här typen av historiska händelser.
  Nu talar jag alltså inte om vad jag själv tycker och tänker kring könsmaktordningen, utan diskuterar enbart frågan ur ett metodologiskt perspektiv.

  • Nja, jag har bott i Finland tillräckligt länge för att lära mig att sannolikheten för att vinterkriget kommer upp, går mot noll ju längre diskussionen pågår. Det är en referens som de flesta finländare har starka känslor inför och därmed kan relatera till. Jag har för övrigt själv tagit upp ämnet med henne i tidigare debatter.

   Charlottes svar till dig var en variant på Hillary Clintons berömda ‘Kvinnor drabbas värst i krig, för de blir ju änkor’. Vilket förvånar mig, eftersom hon vid ett flertal tillfällen tidigare förnekat existensen av en könsmaktsordning i dagens samhälle, samt hävdar att den inte heller används i hennes egen historieforskning.

   Jag upplever att hon här griper varje halmstrå för att försvara genusvetenskapen mot yttre attacker, trots att hon själv inte håller med om alla delar av den.

 4. Hade önskat en länk till kommentarerna, precis innan kommentarerna. Och någonstans när du skriver ”vill ni se sammanhanget så läs hennes inlägg” att det också e direkt länkat 🙂

  • Jag kan inte ändra det nu när jag sitter på min iPhone, men alla blogglänkarna finns sist i inlägget. Det tycks för övrigt som om Charlotte raderat några av sina spydigaste kommentarer, men de som jag citerat fanns kvar igår kväll åtminstone.

 5. Charlotte skriver: ”Men alltså. De konflikter som skapas på många antigenusbloggar handlar ju inte om att ”hänga med i en debatt” utan om att mästra och fördöma. Det är en rätt stor skillnad.”

  Visst, ibland blir attackerna på genusvetenskapen lite väl hätska. Å andra sidan är ju en del genusvetare själva bra på att mästra andra vetenskaper med sin kritik och sitt genusperspektiv, som på oklara grunder ses som helt oantastlig medan naturvetares förmenta objektivitet är förkastlig. För att inte tala om uttalanden som att ”biologi inte har plats i min teori”…

  Det finns säkert resultat från genusvetenskapen som är helt OK och användbara. Men så länge man kör sin förmenta ”vi kör med obevisade teorier för det finns ingen objektivitet”-strategi fortsätter jag att förhålla mig skeptisk till den.

 6. Jag behöver inte ens vara läskunnig för att avfärda tex kreationism, om det är så att jag anser att det saknas bevis för existensen av någon högre makt.
  Det genustroende inte fattar är att det endast krävs kunskap om de axiom som bygger upp deras så kallade vetenskap, samt en generell insikt i hur väl dessa axiom överensstämmer med verkligheten.
  Inget som kräver år av universitetsstudier med andra ord.

 7. Jag tycker att Charlotte verkar vara en riktig besserwisser. Hon verkar tycka att det bara är hon och hennes kollegor som besitter relevant kunskap. Hon verkar också vara ganska bra på kvinnliga härskartekniker. Hon raljerar över meningsmotståndarna,kallar dom okunniga mm.

  Sedan kör hon det vanliga feminstiska retoriska knepet att hävda att just hennes gren av feminismen inte tror på det vi kritiserar. Det konstiga,om vi nu skall tro på det hon säger, är att
  de i så fall inte ser till att kritisera extremfeministerna i t.ex tidningarnas kommentarsfält.
  Eftersom hon nu anser sig vara så extremt kunnig inom feminism så borde det vara enkelt för henne att pulvrisera extremfeministernas argument och samtidigt visa på att det finns feminister med en annan agenda än den som syns i massmedia t.ex.
  Eftersom hon och hennes kamrater aldrig bemöter extremfeministerna så undrar jag dock om de egentligen inte köper det mesta av extremfeministernas teorier eller åtminstone inte vill medverka
  till att de blir kritiserade.

 8. Väl skrivet.

  Du är inte ensam att bli blockad av fröken Charlotte. Även undertecknad är satt på förmodereringslistan. En metod som många feministiska bloggar verkar hålla sig med. All kritik och allt ifrågasättande tystas.

 9. Pingback: Charlotte, vill genusforskare ha en dialog om könsforskning är det bara att säga till | Genusdebatten

 10. Jag hävdar att det finns en hel del slutsatser som dras inom feministiska kretsar som strider emot förnuftet. Jag kan numera lugnt luta mig tillbaka och se er andra smula sönder dessa argument. Själv litar jag mer på känslan; har inte riktigt orken att analysera på djupet, men vet att den känslan bottnar i 300-400 års erfarenheter av fysiker och kemister som hamnat snett, och vars obevisade (sedan motbevisade) teorier under lång tid häcklade dåtidens forskare främst på grund av Argumentum ad verecundiam (auktoritetsargument). Hela det fältet av naturvetenskapliga feltänk är fascinerande. För 200 år sedan var det oftast religionen som var jokern i leken. Idag har religionen ersatts med postmodernism.

  Jag känner igen de tvivelaktiga argumenten – de är förbluffande lika de för 200 år sedan i de ämnen jag själv känner. Argumentationen är också lika felaktig idag som för 200 år sedan, och att det appliceras på en ny vetenskap gör dem inte bättre, men förståeligt. Oron är förstås att vi kommer behöva 200 år till innan fungerande teorier är på plats.

  Det är inte att säga att alla argument är fel, och all genusforskning är värdelös. Jag tror Charlotte ÄR en seriös forskare inom det fält hon arbetar och jag har också förstått att mycket av det arbete hon gör är att hitta de pusselbitar i form av medeltida skrifter – ett ganska stort arbete. Jag hoppas att hon inte väljer bort de bitar som motsäger hennes teorier.

 11. OT: Efter ett hårt pass i trädgården ligger jag på en filt nere vid sjön och gottar mig i sensommarsolen. Grannarna har en väldigt stenig strand och nu när vattnet är lägre än på 20 år passar de på att forsla bort en del i en skottkärra. Det påminner mig om att grannfrun redan för tre år sen lovade att ‘vända på alla stenarna’ i sitt världsberömda rättsfall. 🙂

   • Man får inte muddra eller ändra strandlinjen utan tillstånd…
    Men för att göra ett case av det så måste man nog ha en bild före, och en efter. Just sayin’ 🙂

  • Bashflak eller Olle ja du såg ut som en medelåldersman, så du behöver nog ta ett pass och röra på dig lite! Varför tog du bort din tidigare blogg med fotona på dig själv ståendes på bryggan, med en fet torsk i handen!? Avslöjade det din personlighet för mycket!?

   Lite lagom gubbsjuk, slänger gärna upp tuttbilder, sitter och slår dig på bröstet med dina tonårsfans som slänger psykdiagnoser omkring sig och när du mästrar kvinnor som är 20 år yngre än dig själv dock trevliga att masturbera till, då finns inga gränser för hur stor du kan känna dig.

   Du tycks ha hela intelligenseliten omkring dig – Grattis!

   Måste ändå ge en eloge att du bygger på antagandet och bilden om Jämställdisternas talibansekt! 🙂

   Speciellt när du hänger ut ett foto på en privatkvinna med en påse på huvudet, så det minner om en burka och på andra bloggar hånar samma kvinnas inkomst!? Hänger likaså ut hennes adress, så dina ”tuffa” grabbar kan våldgästa henne. Oh, vilken karl!

   Kvinnan ska inte ta ton och får bara slicka gubbar som dig i arslet annnars är de inte ”jämställdistiskt trevliga”

   Det måste vara ”jämställdistisk logik”, eller vad säger våpet Susanna Varis
   ( Lilycrowart ) hon är ju så överordnad, så hon står över både män och kvinnor!?

   Tänk civilingenjörer (både kvinnor och män) har ofta, så väldigt höga tankar om sig själva. Det saknas liksom ödmjukhet och respekt för andra människor!?

   De inbillar sig alltid att deras utbildning är så mycket bättre och mer avancerad, än alla andras, så de kan alla andra områden! De behöver inte ens ta reda på den andras utbildning förrän de hoppar på henne med sin överintelligens.

   Andra människor förstår ofta ingenting, utan ni ”snälla” Jämställdister som är så högt stående måste förklara allt för de lägre människorna!

   Kanske är det när Sussana Varis sitter på sin gubbe hemma i sovrummet, då är man nog lite ”överordnad” och andra tillfällen får kladda på lite ”konst”, utan att dra in några egna inkomster, eftersom gubben hemma ändå försörjer. Ja då står man verkligen över alla andra, både kvinnor och män -speciellt de självständiga.

   Jämställdisterna – back to the history!

   • Lena Charlotta, jag har inte suddat någon av mina gamla bloggar, till skillnad från dig.

    Den där privatkvinnan jag postat bilder på är du själv, det vet du lika väl som jag. Om du hellre vill att jag postar bilden avanonymiserad, utan skampåse, så kan jag gärna göra det, säg bara till.

    Om du går in på min blogg och skriver skit, så kommer det förstås att stänka tillbaka på dig själv, särskilt nu när du talat om för mig var jag kunde hitta dina personuppgifter. Vill du slippa få skit från mig, så föreslår jag att du lämnar mig ifred, eller skärper till dig och börjar diskutera sakfrågorna utan personangrepp.

    Men det enklaste vore förstås att radera all skit du skriver och blockera ditt IP, så som de flesta andra redan gör.

 12. Olle, ”Erik Wedin” aka ”Törnrosa” spola skitsnacket. Den bloggen är borta!

  Ert skitsnack om att bloggerskan ”Lena Lillie och att hon skulle ”Outat” sig själv, när hon skrev upp sitt RESULTAT/TID på halvmarathon blir väl nästan lite för lögnaktigt pinsamt!?

  Tror nästan att en förståndshandikappad förstår, att det inte går att googla fram en okänd kvinna via ett mararthonresultat, där deltagarna är runt 20 000 personer och ingen heter ”Lena Lillie”! Det blir bara pinsamt när ni påstår en sådan korkad koppling! Speciellt när ni utger er för, att vara så överintelligenta! 😀

  Ert problem är att ni underskattar människors intelligens!

  Hur ser logiken ut när en privat bloggerska vars enda namn offentligt var ”Lena Lillie” plötsligt ska kopplas till en privatpersons adress? Hur i helvete kopplar ni Jämmerlister det namnet till något företag, utan att ni tekniskt bevandrade civilingenjörer hackat någons dator!?

  Det är kriminellt lilla Olle! Vad skönt att Tanja Bergkvist backar upp er.

  Det blir lite pinsamt när ni tjatar om kvinnor utanför er sekt, vars påstådda intelligens och logik påstås saknas, när det är så uppenbart tydligt att ni tycks sakna en sådan själva, när ni ljuger om andra människor på ett så pissigt och lågt sätt, gömda bakom kvinnliga hittepåsignaturer såsom ”Törnrosa”. Det måste vara den ”jämställdistiska manligheten” 😀

  • Om du tror att jag raderat någon av mina gamla bloggar så jagar du fel person. Alla finns kvar. Men du är inte tillräckligt smart för att hitta dom.

   Att googla är inte olagligt. Den person som hade Lena Lillies tid i halvmaran var samma person som vinjettbilden på LL:s blogg och är samma person som dyker upp om man bildgooglar LL:s riktiga namn. Och på ratsit hittar man allt: namn, företag, adress, lägenhetsnummer, telefon och inkomstuppgifter. Det finns bara 1 person i stockholm med det namnet, så risken för förväxling är obefintlig. Dessutom stod företagsnamnet även i resultatlistan till halvmaran, på den enda person som sprang på Lena Lillies tid.

   Lär dig hur internet fungerar om du inte vill göra mer narr av dig själv. Det är ju patetiskt att använda anonymiseringstjänst och byta nick stup i kvarten, när varenda kommentar du skriver avslöjar direkt vem du är.

 13. Pingback: Kvinnors sexuella makt | Bashflak

 14. Pingback: Charlotte Vainio och den ovetenskapliga genusvetenskapen | bittergubben

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s