Jämställdismens inneboende paradox

Som bekant så bygger jämställdismens världsbild bl.a. på vetenskapsfältet evolutionspsykologi. Och där finns en hypotes om att det ligger programmerat i vår reptilhjärna att kvinnor är särskilt skyddsvärda, medan män är spenderbara, då detta har gynnat vår överlevnad som art. En enskild man kan hypotetiskt sett avla barn med tusentals kvinnor, så det är ingen katastrof om några fler män stryker med, medan en kvinna under sin livstid bara kan föda kanske 20-30 barn i extremfall. Därför ligger det i allas intresse att skydda kvinnor, så att inte människan, eller åtminstone den egna stammen, dör ut.

Idag när vi är 7 miljarder människor behövs denna instinkt inte längre för artens överlevnad. Det kan vem som helst förstå, det behövs ingen särskild skolning eller extrem begåvning. Men då krävs att man använder förnuftet, för instinkten finns trots allt kvar i vår reptilhjärna, vilket skapar jämställdismens inneboende paradox. Denna instinkt gör att folk tenderar att gärna följa feminismen eller chauvinismen om de får välja med hjärtat. Bara de som resonerar med logik kan tvinga sig själva att släppa tanken på kvinnans skyddsvärde, medan den spontana känslan följer instinkterna. Det är därför jämställdismen har så svårt att få gehör hos den stora massan.

Chauvinister och feminister har lite olika syn på hur kvinnans särskilda skyddsvärde ska hanteras, men båda ideologierna präglas av att de följer denna instinkt. Chauvinisterna tycker att kvinnan ska betala för sitt beskydd genom att lyda sin beskyddare. Beskyddet betalas genom brist på frihet. T.ex. i vissa muslimska länder, där kvinnor ska dölja sig, inte beblanda sig med främmande män och tvingas flytta in hos sin svåger ifall hennes man dör.

Feminister å andra sidan, talar till instinkten om kvinnors skyddsvärde genom att vara blinda för alla problem som drabbar män. De driver enögt frågor som ‘mäns våld mot kvinnor’, kvinnors psykiska ohälsa, kvinnors utsatthet i krig, stopp för ‘gubbplogat’ etc., trots att män inte sällan drabbas i större numerär av dessa problem än vad kvinnor gör.

Det paradoxala är alltså att den naturlag som ingår i jämställdismens teorier, samtidigt gynnar dess ideologiska motståndare. Om män och kvinnor ska ha lika rättigheter, lika skyldigheter och lika värde, måste man först lämna den reflexmässiga känslan och börja resonera logiskt, vilket inte alla människor orkar eller vill.

54 tankar på “Jämställdismens inneboende paradox

 1. Kvinnlig frigörelse handlar om att slippa mannens auktoritet. Manlig frigörelse handlar om att slippa ta ansvar för kvinnors försörjning och försvar. Feminister är livrädda för manlig frigörelse och det ansvar detta skulle tvinga på kvinnor. Ändå pressar de på för att slippa mannens auktoritet. De har väldigt svårt att förstå att varje aktion leder till en reaktion.

  • Feminismen idag handlar för mig om att avskaffa de traditionella manliga privilegierna men samtidigt med näbbar och klor försvara de privilegier kvinnor traditionellt har haft (högre skyddsvärde, ridderligt bemötande av män, ansvarsfrihet mm). Riktig jämställdhet innebär att kvinnor också måste göra avkall på sina egna privilegier, det räcker inte med att enbart männen gör det.

 2. Ett fel i resonemanget ovan: artens överlevnad har aldrig varit en evolutionär drivkraft. Evolution drivs av individens, eller mer strikt genens, fortplantning.

  • Det är iofs riktigt, men egenskaper som har en evolutionsfördel och dessutom gynnar artens långvariga överlevnad har en tendens att spridas och bestå genom generationer.

   Det vill säga: vissa egenskaper skulle kunna vara extremt gynnsamma på individuell nivå och ge stort genomslag inom en viss population. Om dessa egenskaper inte gynnar artens fortlevnad, kommer dess genomslag inverka menligt på artens fortlevnad, och därför troligen avta på sikt.

   • Nu hann du före mig, Ulf.

    Om en instinkt inte gynnar artens överlevnad gör det liksom ingen nytta att individens gener sprids, eftersom individens avkomma då inte kan finna någon sexpartner.

  • Förutom de två andra svaren så håller inte det där riktigt för flockdjur. Eftersom gener överlever oavsett vilken väg de tar så kan det t.ex. vara effektivt för flockar att ha individer som tar alla risker (unga maskulina män t.ex.). Individerna som tar riskerna kommer att få färre avkommor än individer som inte tar risker, men flocken som har risktagarna kommer att få fler avkommor än flocken utan risktagarna.

   Hos människan är detta ordnat genom biologiskt betingad otrohet. När kvinnorna är som mest fertila, under ägglossning, så är de också mest sugna på sex och dessutom tänder de mer på mer maskulina män under denna tid. Samtidigt är feminina män mer eftertraktade som livspartners och under den mindre fertila perioden så tänder kvinnor mer på feminina män än maskulina män.
   Så de maskulina unga männen (badboys) har inga problem att få ligga och skaffa sig avkomma, trots att de oftast kommer att leva korta liv.
   Därmed får människoflocken både maskulina mäns och feminina mäns avkommor.

   Det här lever kvar idag där feminina män ofta är framgångsrika och välbestälda, goda försörjare, trogna och trygga partners. Medan de maskulina männen fortfarande är rikstagare som lever i stunden och får ligga mycket men som inte direkt är en stadig partner de flesta kvinnor skulle skryta med.

 3. Är inte en chauvinist någon som anser att det egna ”sorten” är bättre/överlägsen. Och sen har jag ju ifrågasatt din jämställdhetspolitiska skala. För mig rör man sig längst denna skala och då skulle alltså en ekvalist/jämställdist vara mer mans-(chauvinist?)gris än en feminist och det anser jag inte. Min skala ser istället ut såhär:

  kvinnochauvinist — feminist — jämställdist — maskulinist — manschauvinist

  Kan man se strävanden för mäns jämställdhet (lika värde) som feminismens strävande för kvinnors jämställdhet (lika värde) som varandras motsvarighet så uppstår mer ”balans” och båda ses isf som skyddsvärda. Det är iaf vad min ”logik” säger mig, iaf här och nu.

  • Jag betraktar alla feminister som kvinnochauvinister. De ‘snälla’ feministerna ignorerar mansfrågor men respekterar män, de extrema feministerna motarbetar mansfrågor och hatar män.

   Jämställdismen står mitt emellan, där det väger jämnt. Orsaken till att jämställdister nästan bara talar om mansfrågor i Sverige, är att kvinnofrågorna redan gått i mål sedan decennier tillbaka. Det enda som hindrar kvinnor är deras egen vilja, samt ett litet antal personer som bryter mot lagen och därför kan anmälas. Lagbrytarna är inte en jämställdhetsfråga utan en polisiär fråga.

   Som Isabella Löwengrip skrev häromdagen: ”Feminismen har ingenting mer att göra i Sverige. Enligt mig är ni klara här. Ni borde blicka utåt och hjälpa till med grundfrågor i länder där tillexempel kvinnlig rösträtt inte är lika självklart. Då gör ni nytta, på riktigt. Att hitta på frågor som ni gör i nuläget, eller slå in öppna dörrar hjälper ingen.”

   • Att du betraktar alla feminister som chauvinister är en annan sak än att alla feminister är det. Precis som att vissa betraktar alla jämställdister som antifeminister inte betyder att de är det.

    Och ja juridiskt är kvinnor jämställda men kvinnofrågorna, det kvinnliga perspektivet, kommer alltid att finnas. Ungefär som en intresseorganisation. Precis som det behövs en intresseorganisation för mansfrågor, det manliga perspektivet. Särskilt om man inte tror att könet inte bara är en social konstruktion.

    Och ja några problem är ytterst en polisiär sak. Men poliser har att rätta sig efter lagar, lagar som kan behöva skrivas om och skrivas till och att de då kan behövas en manlig och en kvinnlig ”blick” för att ta tillvara olika intressen.

    T ex är det kanske av tradition, biologi och evolution så att fler kvinnor väljer att ta ut föräldraförsäkring och stå för mer av den fysiska omsorgen av barnen och t ex jobba deltid några år. Detta får ekonomiska konsekvenser för framtiden liksom det får konsekvenser för män, kanske särskilt efter en skilsmässa. Och att det faktum att det är ett val förändrar inte problemet, och då särskilt om man inte ser kön som en social konstruktion, dvs att det kanske inte bara är ett val.

    Några brukar lite skämtsamt säga att om män födde barn då skulle minsann förlossningsvård och ekonomisk kompensation för omvårdnad t ex se heeelt annorlunda ut. Jag tror inte det utan förhållandet skulle nog bara vara det omvända sas.

   • Ja, mjuka frågor som handlar om attityder kommer förstås alltid att finnas kvar och behöva bearbetas. Men vissa av mansfrågorna är fortfarande kvar på ruta 1 där kvinnlig rösträtt var för 100 år sedan och bör därför ges högre prioritet.

   • @Mia:

    Att du betraktar alla feminister som chauvinister är en annan sak än att alla feminister är det. Precis som att vissa betraktar alla jämställdister som antifeminister inte betyder att de är det.

    Första impulsen är förstås att hojta NAFALT! Det är enormt frustrerande att alldeles oavsett vad man kritiserar feminismen för får man svaret [Not All Feminists Are Like That]. Ändå görs det stor sak av att vissa inte vill kalla sig feminister…

    Jag tror iofs att jag håller med dig. Både den kvinnliga och den manliga könsrollen behöver utvecklas för att följa med de ändrade förutsättningarna. Det är helt rimligt att det uppstår en rörelse som söker en väg framåt utifrån ett kvinnligt perspektiv. Som sådan anser jag att feminismen har ett närmast totalt stöd i vårt samhälle.

    Men det är inte det enda feminismen gör. Det finns en falang som, i mitt tycke, hellre rider på kvinnors traditionella skyddsvärdhet och försöker maximera kvinnliga privilegier på det sättet. När den falangen får stå i princip oemotsagd, eroderar detta stöd. Det faktum att det tar sådan tid innan folk säger ifrån är på sätt och vis ett tecken på hur otroligt starkt det kvinnliga skyddsvärdet är.

  • .
   ? på din logik Mia.
   Samhælliga rættigheter handlar ej om køn utan om…. Individen.
   Personligen ær jag int før Ras o Køn,s frågor.
   Antirasister ær rasister i sig sjælva efter som de definerar individfrågor som ras frågor.
   Ær du Mia en s.k ..antirasist ?
   .
   Per Hagman.
   .

   • Jag skulle gärna kalla mig jämställdist men på grund av att sådana som du florerar i de kretsarna får mig att tveka.

 4. .
  Jupp Død åt feminsmen.
  Nu ær det dags att de patetiskat underordnade kvinnorna kvalar upp ærmarna och førsøker stræva efter ett likaværde med mannen.
  .
  Per Hagman.
  .

 5. Förstår inte hur man svarar vidare då jag inte ser nån ‘svara ruta’ längre så jag gör såhär.

  ”Ja, mjuka frågor som handlar om attityder kommer förstås alltid att finnas kvar och behöva bearbetas. Men vissa av mansfrågorna är fortfarande kvar på ruta 1 där kvinnlig rösträtt var för 100 år sedan och bör därför ges högre prioritet.”

  Ekonomi (och polisiära frågor) är för mig inte en särskilt mjuk fråga. Och vad gäller prioritet så kan man jobba med olika frågor parallellt. Att sen vissa ”jämställdister” står lite längre åt feministhållet (koncentrerar sig på kvinnofrågor/kvinnoperspektivet) medan andra koncentrerar sig på mansfrågor/mansperspektivet (maskulinisthållet) behöver inte vara ett problem så länge man respekterar varandra, är ödmjuka och lyhörda, dvs förutsatt att man inte är chauvinister och extremister åt något håll.

  ”Att han kommenterar här betyder väl inte nödvändigtvis att han är jämställdist? Lika lite som t.ex. Axel Edgren.”

  Naturligtvis inte. Jag gör bara som man brukar uppmana ”snälla” feminister att göra. Det vill säga markerar och ägnar mig åt intern självrannsakan sas.

  • Som jag skrivit ett antal gånger förr, så lägger jag inte så mycket energi på att bemöta chauvinism, då den ideologin saknar namnkunniga företrädare i svensk politik.

   • Manschauvinister. De kvinnliga genomsyrar ju hela etablissemanget, i politik, media och akademi. Där har man att göra så det räcker och blir över.

 6. Pingback: Om lärarna fick bestämma | WTF?

 7. Mycket välskrivet, det var därför jag inte riktigt gillar att en del mansrättare tar efter den offerkofteretorik som präglar feminismen. Den är helt enkelt inte lika effektiv när den kommer från män. Kritik mot feminism är bara effektiv då den är resonerande och logisk.

 8. Feminism närs förstås av kvinnans skyddsvärde, men ”jämställdism” framstår inte som en särskilt rationell ideologi, om människor förväntas trotsa sina inneboende instinkter på centrala områden som rör reproduktion. ”Lika värde” framstår som fluff och skapar förhoppningar om ”jämställdhet” som aldrig manifesteras i realiteten, vilket är problematiskt.

  • Jämställdhet går alltid emot basala instinkter, både enligt feministers och jämställdisters definition.

   Feminister tror t.ex. att de ”starka” män de väljer som partner ska börja uppföra sig som de ”svaga” män de inte valde som partner. De bortser helt från hur människans parbildning fungerar.

   • Jämställdhetsutopi.

    Ja, feminister tycks t.ex. ständigt håna ”jämställdisters” manlighet, eller rättare sagt, vad som ses som brist på manlighet och svaghetstecken.

 9. Det är intressant att en fet grisjävel som du inbillar dig att du är trovärdig för någon förutom de småflickor du ljuger för äckliga jävel!

  Sitter och hänger ut privatpersoner och ljuger om dem förtalar dem. Fega asrle! Kom hit din feta fula fläskiga grisjävel, så ska vi se hur stor i käften du är! Men det vågar inte feta fula arslen som du. Bidragstagande jävla slödder lögnaktiga !! Får jag syn på ditt feta fula tryne ligger du jävligt risigt till!

 10. Du är inte mer en slemmig fet mansgris. Något vidrigare pack än ert avskum till idioter får man leta efter. Skaffa dig för fan ett riktigt jobb!

  Snart kommer alla få veta vilka idioter ni, vilket redan de flesta vet.

  Ditt arbete är att sitta på nätet och snacka skit om folk! Och vad i helvete har folks inkomster, sociala status, adresser, peraonnummer och annat med jämställdhet att göra ditt fega jävla svin. Fy fan!

  Du är tame fan en störd jävla stalker!

  Varför sitter du och ljuger om kvinnliga företagare!? Och vad i helvet vet du om deras kunder? vart de sitter och arbetar? Hur många kontakter de påstås ha!?

  Vet du vad folk tycker om svin som er dig sjuka jävel?

  Jo, de hänger upp piltavlor på arslen som dig! Är det någon som är störd så är det muppar som du som sitter på nätet och jagar efter kvinnorr med förtal, skvaller och skitsnack! tillsammans med dina störa hycklande as till polare! Fick jag tag i dig skulle jag ta med fan slå ihjäl dig du lögnaktiga vidiga jävel även om du troligen är dubbelt så stor. Men du får mycket kraft av orättvist bemötande.

  Ni sitter och bloggar hela jävla dagarna och tar emot bidrag från sådana som mig, som måste betala en jävla massa skatt samtidigt som grisjävlar som dig trakasserar och förtalar någons företag! Ni hänger ut företagare på nätet och blandar det med skisnavck om att denna har psykiska sjukdomar.

  Skaffa er förfan ett hederligt arbete, eller dra från landet! Vi får hoppas att inte era döttrar hängs ut på nätet med på nätet med papperspåsar över huvudet och andra lögner.

  Jag kan berätta för dig att jag börjat föreläsa kring min bok och använt bilden du skapade!

  • Kommer du att berätta om alla dina smått schizofrena hot och alla utspel under olika pseudonym: LottaOnline,LenaLillie osv där snackar vi ”dolt ansikte” din lilla hycklare.
   Om du vill så kan jag sammanställa en lista med alla dina anklagelser,dödshot mm.
   Är det någon du vill föreläsa om?

 11. OT
  Kan inte kommentera på AVFM men vårdnad om barn är endast enskild eller gemensam. Gemensam vårdnad kallas ibland lite slarvigt delad vårdnad eller så har man missuppfattat och tror att delad vårdnad är detsamma som växelvist boende. Och har man vårdnaden om varsit barn t ex så har man iaf enskild vårdnad, men av ett barn var sas.

  • Jag blev inte mycket klokare på den texten. Min förståelse av begreppen:
   – Gemensam vårdnad = intakt kärnfamilj
   – Delad vårdnad = växelvis boende
   – Enskild vårdnad = ensamstående med barnen permanentboende

   • Gemensam vårdnad (båda juridiskt beslutande) oavsett om familjen är intakt eller inte.
    Enskild vårdnad (en förälder juridiskt beslutande) oavsett om familjen är intakt eller inte.
    delad vårdnad finns inte som sagt.
    Boende är något helt annat och ska inte blandas ihop med vårdnad. I praktiken skulle man kunna ha enskild vårdnad om ett barn även om det bor hela eller mesta tiden hos den andra föräldern.

    (Kan iofs tycka att man ska ha koll på detta om man skriver och debatterar om dessa saker och jag kan undra hur du läst och tolkat alla texter kring detta genom åren..?)

 12. Har du t ex trott att föräldrars önskan om gemensam vårdnad har inneburit att de velat förbjuda skilsmässa? Och varannan helgboende var kommer det in i den ”modell”

  • Din första fråga förstår jag inte, känns mest som en halmgubbe. Vårdnadstvister är lyckligtvis inte ett område jag någonsin haft behov att lära mig mer om.

   Hur funkar förresten föräldraledighet vid växelvis boende?

   • Om du trott att gemensam vårdnad betyder intakt kärnfamilj har du då trott att de som är i vårdnadstvist och vill ha gemensam vårdnad vill att familjen ska förbli intakt?

    Det beror alltså på hur vårdnaden ser ut. Har man inte vårdnad om ett barn har man ej heller rätt till föräldradagar.

   • Intakt kärnfamilj är ju i praktiken en jäkla skillnad mot skiljsmässa med växelvis boende, så något ord måste ju användas för att hålla isär dem. Jag kallade det gemensam resp. delad vårdnad, om du tycker andra ord ska användas får du gärna föreslå dem.

    Och precis, har man inte vårdnad får man inga föräldradagar. Vilket drabbar pappor oftare. Vilket är en delförklaring till varför pappor i genomsnitt tar ut färre dagar. Många pappor erkänns inte ens som pappor, eftersom lagen ger kvinnan veto på den punkten.

 13. Vad är intakt kärnfamilj menar du? För mig är en intakt kärnfamilj där man fortfarande bor ihop. Bor man inte ihop har man skiljt sig/separerat.

  Och visst kan du använda ord för att förklara vad du menar men du kan knappast använda ord som betyder något annat. Det handlar alltså inte om vad varken jag eller du tycker eller vill använda. De juridiska termerna är vad de är. Vårdnad är vårdnad, gemensam eller enskild och boende eller hur det fördelas är något helt annat.

  Och vadå precis? Jag hade ingen åsikt ang föräldraledighet eller vårdnadstvister utan påpekade bara att du använde definitioner, de juridiska termerna, felaktigt på AVFM.

   • Nej, jag tar gärna en diskussion, men jag tycker det är viktigt att definiera om föräldrarna bor ihop eller inte, för det ger ju helt andra förutsättningar att ta föräldraledigt än om de separerat, även om båda formerna i juridisk mening kallas gemensam vårdnad.

    Dessutom är det ganska bökigt att ändra på AVFM när redaktören väl lyft upp en artikel. Jag gjorde det en gång, och då försvann alltihop från förstasidan.

 14. Nja förutsättningarna påverkas nog mer beroende på om man har enskild eller gemensam vårdnad.

  Men ja då får man skriva typ:

  – sammanboende med gemensam vårdnad
  – separerade med gemensam vårdnad och växelvist boende eller varannan helgboende eller boende bara hos ena föräldern
  – sammanboende med enskild vårdnad
  – separerade med enskild vårdnad och växelvist boende eller varannan helgboende eller boende bara hos ena föräldern

  Och ja det kanske inte går att ändra men det går att veta vad begreppen står för och använda dem korrekt i framtiden.

 15. Rättar mig själv. Googlade och såg att det faktiskt heter ensam vårdnad. Så gemensam vårdnad eller ensam vårdnad alltså. Däremot har det ingen med civiltillstånd eller boendet (eller hur det fördelas) att göra.

  • OK.

   Jag var som sagt inte ute efter att rada upp lagbokens exakta lydelser, utan tre typer av situationer som är tämligen olika för den som vill vara föräldraledig.

   • Ok men det blir oklart då det inte framgår vilka tre situationerna du menar.

    Som det står nu så innebär det att om pappan (om de är ogifta) tilldelas gemensam vårdnad (=delad vårdnad) har laglig rätt till hälften av dagarna och om han får enskild vårdnad får alla dagarna.

   • 1) Föräldrarna bor ihop och håller kärnfamiljen intakt, god chans att kunna ta ut föräldradagar i samråd med varandra.
    2) Växelvis boende, veckovis eller enstaka helger. På papperet hälften av föräldradagarna, men i praktiken svårare att sy ihop det.
    3) Ensam vårdnad, pappan får alla dagarna. Ganska ovanligt för män, mamman eller ”mammas nya kille” ska missköta sig grovt och väldokumenterat för att det ska inträffa.

 16. Ja då kanske listan snarare borde se ut såhär vad gäller om en man ska kunna ta ut föräldraförsäkring

  1. Träffar en kvinna som vill ha barn
  2. Erkänns faderskapet (om de är ogifta)
  3. Tilldelas vårdnaden
  4. Sammanbo och komma överens med mamman (annars krävs det rättsprocess)

  • Ja, det är en ännu tydligare kravkedja. De som säger att individuell föräldraförsäkring hjälper män att vinna vårdnadstvister, missar att en man först måste vinna vårdnadstvisten för att kunna ta ut sina dagar. Moment 22

 17. Använder du inte begreppet Chauvinist lite märkligt här?
  En Chauvinist i grundutförande är ju en person som anser att den egna NATIONEN är överlägsen alla andra på alla möjliga sätt. Begreppet kommer från den litterära soldaten Chauvin som var överdrivet fransk-patriotisk.

  När man vill överföra detta på någon annan grupp så brukar man ju lägga till gruppen före. Manschauvinist, kvinnochauvenist, sossechauvinist osv osv

 18. Pingback: Daesh | Bashflak

 19. Pingback: Fackpamp näthatar sina medlemmar – AVFM Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s