Värnpliktigt hemvärn

Efter en lång sommar med fantastiskt väder, då jag knappt bloggat alls, blir det två inlägg på raken denna regniga söndag. Inte minst för att de hör ihop. I förra inlägget skrev jag om att införa fri invandring utan bidrag, där de som ej kan försörja sig på egen hand bor på förläggning och jobbar halvtid i statliga fabriker som tillverkar utrustning till offentliga sektorn, där försvaret inledningsvis blir en stor del. Min tanke är att en mer eller mindre självförsörjande flyktinghantering ska bidra till att bekosta en upprustning av försvaret.

Sveriges försvar har varit på dekis under hela 2000-talet, kanske ännu längre. Värnplikten upphörde mer eller mindre genom att anslagen ströps och häromåret lades den helt i träda. Sverige förmår ej längre försvara vårt eget land mot en seriös angripare. Men det senaste 1-2 åren har Putins agerande visat att vi behöver kunna stå upp och hävda vår integritet.

”Den som vill leva i fred bör rusta för krig”, lyder ett gammalt ordspråk. Under kalla kriget kunde Sverige mobilisera 700 000 man med vapen, förvisso ofta ganska ålderstigen materiel. I dag handlar det om några procent av den siffran, trots en liknande kostnad i kronor. På den tiden var den grundläggande utbildningen (det som idag kallas GMU) 7½-15 månader. De tre första månaderna ägnades åt den så kallade gröntjänsten, som omfattande grundläggande vapenhantering och infanteritaktik. Resten av tiden fick man nån slags befattningsutbildning, som syftade till att lära sig tyngre vapen, teknisk materiel eller särskilda rutiner som hörde befattningen till. Sen blev man i regel krigsplacerad i en befattning som motsvarade vad man utbildats till. De högre befälen och vissa tekniska specialister var yrkesmilitärer, men värnpliktiga soldater hanterade i stor utsträckning försvarets tyngre vapen, även stridsvagnar, kanoner och örlogsfartyg. Hemvärnet, som kunde mobiliseras med kort varsel, bestod av frivilliga soldater, ofta äldre män.

Min tanke är att återinföra värnplikten och göra en kort GMU obligatorisk för alla kapabla personer oavsett kön, men att utbildningen begränsas till gröntjänsten på 3-4 månader. Dessa personer krigsplaceras sedan i lokalförsvarsförband som ersätter och förstärker hemvärnet. Krigsplaceringen kvarstår tills personen blir småbarnsförälder, alternativt uppnår en viss ålder, kanske 35 år. Lokalförsvaret består av lätt infanteri med god kännedom om lokala förhållanden och ska kunna mobiliseras med några timmars varsel i händelse av beredskap. Korta förbandsövningar genomförs med 1-2 års mellanrum, lämpligen fredag till söndag. Ledarskap och tyngre vapen ska fortfarande hanteras av yrkesmilitärer, som idag.

Syftet med lokalförsvaret är att göra det mer eller mindre omöjligt för en fiende att förflytta sig på Sveriges vägar. De specialiseras på eldöverfall mot fordonskolonner med vägbomber, handeldvapen och fjärrutlösta truppminor (typ claymore). När de fått stopp på en kolonn och möter motstånd, retirerar de och försvinner tillbaka in i skogen, till fots eller på fyrhjulingar, för att slå till någon annanstans en annan dag. Sveriges terräng torde vara synnerligen lämpat för en sån taktik, än mer än Afghanistan och Irak där liknande taktiker använts av landets motståndsmän. För extra effekt kan lokalförsvaret samarbeta med yrkesförsvaret, så att en bildad ”motti” utsätts för artilleribeskjutning så fort den stannat. De kan även tränas att agera närskydd till yrkesförsvarets grupperingar och fasta anläggningar, t.ex. artilleri, luftvärn, flygbaser och ledningscentraler. En viss andel tränas på strid i bebyggelse, lite beroende på bostadsortens storlek.

GMU

Den grundläggande utbildningen genomförs lämpligen någon gång mellan 18 till 20 års ålder och omfattar en termin på hösten eller våren, för att sammanfalla med högskolornas tider. Under denna termin står individen till försvarets förfogande 24/7, med permission 1 helg per månad. Soldaterna drillas i hantering av personliga eldhandvapen samt lätt kulspruta, lär sig ligga i bivack/tält med alla rutiner som hör därtill och tränas i sjukvård, självskydd, överfalls- och försvarstaktik.

Lokalförsvaret

Dessa förband opererar i små autonoma grupper, med plutoner, kompanier eller i vissa fall bataljoner som största enhet. Befälen består av frivilliga yrkesmilitärer, så som dagens nationella skyddsstyrkor (hemvärnet) organiseras. Dessa känner sina krigsplacerade soldater och kan mobilisera dem genom personliga besök i hemmet, ifall telefonförbindelserna skulle slås ut. Fler yrkesmilitärer med specialistkunskaper kan knytas till lokalförsvarsenheterna, för att förstärka dessa med tyngre vapen som granatgevär, prickskyttegevär, pansarvärn och granatkastare. Vid övningar med 1-2 års mellanrum lär soldaterna i enheterna känna varandra och den terräng där de ska verka i händelse av beredskap. Med en allmän värnplikt och krigsplacering under ca 10 år, skulle ett fullt mobiliserat lokalförsvar kunna mönstra kanske 0.5-1 miljon soldater med den folkmängd Sverige har idag. Det innebär att en angripare aldrig kan färdas säkert genom landet, det kan ligga en pluton svenskar i bakhåll bakom varje vägkrök. Och med tusentals små självstyrande enheter kan Sverige inte besegras med stora avgörande slag, utan varje lokal enhet måste sökas upp och bekämpas i de djupa skogarna. Varje lokalförsvarsenhet har egna decentraliserade mobiliseringsförråd ute i terrängen och ska kunna vara självförsörjande på mat och ammunition i månader.

Yrkesförsvar

Flygvapnet och marinen ingår i yrkesförsvaret, men i detta inlägg beskriver jag bara armén. Den utgörs av kontrakterade soldater med bästa tänkbara utrustning. Dess storlek låter jag vara osagt, ju fler desto bättre, men smakar det så kostar det, förstås. Dess uppgift är att hantera de tunga vapnen, så som luftvärn, artilleri, och stridsfordon. De har även specialförband med särskilda kompetenser. Yrkesarmén organiseras främst i mekaniserade anfallsbrigader. Anfallsbrigadernas uppgift är att aktivt besegra fientliga förband och återta terräng. De kan även användas för internationella uppgifter med kort varsel, rimligen på frivillig basis för enskilda soldater. Delar av yrkesarmén avdelas för nära samarbete med lokalförsvaret, så som beskrivs i det avsnittet. Ett lokalförvarskompani kan t.ex. förstärkas med prickskyttar, granatkastargrupp, pansarvärnsgrupp, ingenjörsgrupp (för minering/vägbomber) etc. Luftvärn bör också finnas decentraliserat, för att kunna bekämpa helikopterförband och liknande.

Materiel

En stor upprustning betyder att Sverige behöver hundratusentals nya uniformer, hjälmar, skyddsvästar, kokkärl, tält, sjukvårdsmateriel, konserver, fältransoner och annat som hör soldatlivet till. Dessa kan lämpligen tillverkas av statliga fabriker som placeras i anslutning till flyktingförläggningar, så som beskrevs i förra inlägget. De privata företag som besitter kompetensen på respektive område kan kontrakteras mot en viss royalty, enligt befintliga upphandlingsregler, men arbetskraften består av flyktingar som jobbar halvtid för att bekosta sitt uppehälle i Sverige medan de lär sig språk och kultur. Vapen, ammunition och annan avancerad utrustning bör dock rimligen inte anskaffas på detta vis utan även fortsättningsvis tillverkas av säkerhetsklassade specialister. Arbetskraft vid flyktingförläggningarna kan kanske även underhålla försvarets fordon i fredstid, om man samtidigt är aktsam på infiltratörer som kan tänkas utföra sabotage inför eventuell invasion. På detta vis får vi både ett starkare försvar och en värdig flyktinghantering, för samma pengar som idag går till flyktingars försörjningsstöd. Det kommer nog att ta minst ett decennium innan en sån producerad volym uppnåtts att tillverkningen endast behövs för att ersätta den materiel som slits ut vid övningarna. Sveriges civilförsvar bör även återskapa de beredskapsförråd med livsmedel som tidigare fanns, inte bara för händelse av krig utan även naturkatastrofer. Vid sommarens skogsbrand fick t.ex. räddningsarbetarna leva på frivilliga allmosor, vilket är stor skandal.

Värnpliktsvägran & frisedel

Alla ungdomar i Sverige ska ha mönstringsplikt med förväntan att göra GMU, både män och kvinnor. Som tidigare ska det gå att slippa värnplikten för den som har goda skäl till det, t.ex. fysiskt eller psykiskt handikapp. Rimligen ska Sverige inte heller sätta in småbarnsföräldrar i strid, så krigsplaceringen upphör när man skaffar barn, vilket i dagens demografi oftast sker vid 25-35 års ålder. Årsklasserna i åldern 20-30 år torde vara fullt tillräckligt i antal för att bemanna lokalförsvaret på ett tillfredställande sätt, samtidigt som dessa i regel är fysiskt kapabla att utföra de förflyttningar till fots som stridsuppgifterna kräver. Den som vägrar bära vapen får en särskild utbildning för civilförsvaret, krigsplaceras för motsvarande uppgifter och kan räkna med att bli inkallad till skarp tjänstgöring även i fredstid, t.ex. för brandsläckning, skallgångskedjor och miljösanering. Den som helt vägrar värnplikten sätts ej i fängelse som förr, utan åläggs att betala en straffavgift motsvarande en termins studiemedel till CSN, med samma ränta och villkor som studielånet. Utländska medborgare bosatta i Sverige, måste ha gjort svensk GMU för att få erhålla svenskt medborgarskap under åldrarna 18-30 år.

Detta inlägg skulle kunna göras mycket längre, men jag håller där för idag. Som i det förra inlägget, kan min idé komma att finputsas i dialog med läsarna i kommentarsfältet.

Annonser

25 tankar om “Värnpliktigt hemvärn

 1. Ser inte varför småbarnsföräldrar godtyckligt skall undantas. De om några borde väl ha intresse av att aktivt bidra till ett försvar för att säkra sin avkommas framtid. Man skulle lika gärna kunna vända på det och ålägga föräldrar tjänstgöring medan barnlösa befrias.
  Annars är jag mycket för den schweiziska modellen med ett försvar som är fullt mobiliseringsbart på några timmar, och där fullt funktionerande automatvapen finns i var mans hus. Fast det vete fan om man skulle våga lämna ut automatvapen i ett multikulturellt sverige där man förmodligen får med sig importerade konflikter på köpet. Annars vore ju en bra idé att införliva grundutbildning i skolan som ett obligatoriskt skolämne. Utbildningen fortsätter fram tills myndighetsåldern inträffar, då den skulle kunna avslutas med examen (inklusive lämplighetsutvärdering) som ger ”militärlicens” ungefär som körkort, och personen får med licensen också full utrustning (inklusive vapen).
  Vi behöver inte använda inkommande flyktingar till att bygga upp en försvarsindustri (dvs. vi skall inte ha en fri invandring). Försvarstillverkningen kan utföras av alla de som uppbär bidrag (inklusive A-kassa, försäkringskassa osv.) som en motprestation för de medel som utbetalas till dem från det allmänna.

  • En allmän könsneutral värnplikt skulle ofta innebära att båda föräldrarna blev inkallade samtidigt. Det skulle inte fungera så bra, särskilt inte i skarpt beredskapsläge där det kan handla om månader. Bättre att låta de barnlösa göra jobbet, för hur man än vänder och vrider på saken är de mer ”expendable”.

   • När det handlar om GMU är det en ren schemläggningsfråga. Om de ska göra 3 månader finns det ju ingen anledning att bägge parter skall göra det samtidigt. Bägge föräldrarna är ju normalt inte föräldralediga samtidigt. Det är ju bara att hantera GMU på samma sätt som föräldraledighet.
    I ett skarpt läge kan man ju göra så att den ena ger sig ut i stridande förband, den andra ingår i hem/lokalförsvaret. Det är väl knappast så att den lede fi artigt knackar på och frågar frun i huset om hon eventuellt kan tänka sig att bjuda på lite mus.
    I ett skarpt läge bör alla ha någon form av försvarskapacitet och -kapacitet.

   • GMU görs i regel många år innan folk skaffar barn. Men att få barn tidigt bör kvalificera för frisedel.

    Det du kallar ‘Stridande förband’ är nog vad jag kallar yrkesförsvaret, som är i uniform redan i fredstid. De inkallade skulle utgöra hemvärnet.

   • Njae, vad jag menar med ”ger sig ut i stridande förband” var här snarare att man ansluter sig till någon typ av guerilla eller partisanförband där man slåss med enkla medel och ägnar sig åt sabotageverksamhet och liknande. Inte tekniskt avancerad yrkesmilitär. (Som gammal stridspitt är jag barnsligt förtjust i flygplan – min dröm var att bli fältflygare –, stridsvagnar, kanoner, ubåtar och alla leksaker av den typen. Målsättningen, enligt wikipedia, är att sverige skall operera omkring 100 Gripen. Vi har tydligen 88 operativa flygplan fördelade på 3 flottiljer. I mitt tycke alldeles för få ägg i för få korgar. Ett hållbart försvar kan inte bära eller brista med högteknologi.)
    Jag avsåg mer enheter helt enkelt sammansatta av personer som ger sig iväg hemifrån för aktiv krigföring, angrepp osv, medan då den hemmavarande snarare upprätthåller en mer passiv försvarsroll. Jämför med att en part i den klassiska kärnfamiljen lönearbetar medan den andra tar hand om hemmet. Men bägge bidrar och drar sitt strå till stacken.

   • Ja, det är det jag vill uppnå, ett billigt gerillaförsvar med en soldat i varje buske, som kompletterar den dyra högteknologin vi har idag.

    Ett system där värnpliktiga krigsplaceras, utesluter förstås inte att frivilliga som lämnat värnplikten bakom sig, ska kunna ansluta om de känner att plikten kallar. Men de ska inte tvingas.

 2. Små sabotagegrupper på marken fungerar så länge motståndaren inte har motsvarande apachehelikoptrar med IR dvs luftherravälde. Man har inte en chans på marken mot dem och A-10 warthog. Att det fortfarande fungerar i Afghanistan beror på religiös fanatism. Andra med de förlustsiffrorna skulle kapitulera.

  Sen tror jag nog gubbarna behövs. Dagens ungdomar har knappast kunskap och rutin att vara ute. Många tårar blir det. Behövs några stabila erfarna vuxna.

  GMU för att bli medborgare? Ska man göra GMU före man blir medborgare?

  • Pga helikopterhotet är det viktigt att vi anskaffar ett decentraliserat luftvärn, både soldatburna och fordonsburna enheter. Jämför med Ukraina, där har regeringen knappast luftherravälde, då rebellerna kan skjuta ner både flygplan och helikoptrar.

   Gubbarna (och gummorna) skulle vara befäl åt beväringarna och är idag de deltidsanställa som utgör nationella säkerhetsstyrkan (f.d. Hemvärnet).

   Ja, den som gjort GMU har visat sin vilja att ställa upp på de medborgeliga plikter som Sverige kräver. De som ansöker om medborgarskap vid högre ålder kan i stället göra civilförsvarsutbildning.

 3. Jag tycker du borde skaffa dig ett hederligt arbete istället för att sitta som en anonym råtta på Internet och nämna min adress, mina inkomster och förtala mig som en anonym feg skitstövel i tid och otid på olika forum.

  Du kan dessutom lägga ner ditt stalkande av mig – sjuka människa!

  Tacka fan för att er grupp är anonyma annars hade ni troligen varit jäkligt illa ute!

  Det är ändå bra balans att Tanja Bergkvist, Pelle Billing och Pär Ström som backar upp era kriminella gärningar inte är anonyma.

  • Det är du som envisas med att komma hit och söka min uppmärksamhet, så om du inte vill nämnas på min blogg, så finns det ett enkelt sätt – håll dig borta den!

   Nu när du hotar med våld, så är det ju även bra att veta vilken adress polisen ska besöka ifall du går för långt.

 4. Likaså Erik Wedin är inte anonym dock en högst förtalsfull lögnaktig människa.
  Något många i er grupp tycks vara. Tragiskt nog.

  Måste ändå kännas som en manligt nederlag för dig Bashflak, att sitta anonymt och förtala kvinnor på nätet i syfte att förstöra deras liv!?

  Det går nog inte att bli mindre manlig med det beteendet.

  Och som sagt lägg ner ditt stalkande och trakasserande du, Erik Wedin och Törnrosa sysslar med på alla möjliga forum där jag har rätt att yttra mig som alla andra!

  Kan även tillägga att det är jäkligt många människor som anser att ni är riktigt sjuka i huvudet, så kanske bör ni överväga, att söka psykiatrisk vård istället för att ge friska människor diagnoser!?
  Men troligen är ni för sjuka för att ha den insikten och göra något åt ert problem.

 5. Jag vet även att du eller någon i er grupp ligger bakom sabotage på min företagssida, både tidigare och nu senast när det gäller Facebook bannern kopplad till min bok, så alla uppåt tummar har försvunnit!

  Ni och er grupp kan inte sjunka längre ner!

  Er grupp har inte ett uns samvete, empati, hederlighet, sportslighet, civilkurage, mod, ärlighet eller rättspatos. NI är bara fullständigt ohederliga.

 6. På tal om polisen så har jag precis talat med dem och bland annat nämnt din blogg.

  Inte för att de kan göra så mycket mot anonyma typer men det kan säkert väva ihop era förtalsfulla gärningar på Internet som troligen skett mot många fler kvinnor än mig. Er smutskastning har pågått under två år!

  Lägg ner lögnerna om att jag hotar folk! Hur skulle ett hot fungera i praktiken mot ett gäng högst anonyma medelåldersmän? Inte speciellt trovärdigt.

  Är det några som mordhotar är det jämställdister som du, som lägger ut mig på Internet med en papperspåse på huvudet (Printscreen finns). Exakt som sker vid avrättningar! Samtidigt som ni ska lobba för mäns rättigheter. Det rimmar väldigt dåligt.

  Är det några som mordhotar är det typer som du, som sprider ut min adress i samma veva som du ynkligt och förljuget ljuger och förtalar mig. Ni är inte friska någonstans.

  Lägg ner era trakasserier.

  Hur intelligent är det att.
  1) Via dataintrång få tag i företagsuppgifter på någon, som för drygt två år sedan bloggade ANONYMT
  2) och därefter sitta och håna den personens inkomstuppgifter, ålder, adress och företagssida. Uppgifter ni fått på olagligt sätt alltså stulit!?

  Det finns ingen intelligens mer än att den visar jämställdisternas ryggradslösa framfart mot hederliga människor!

  Den av er som saboterat på min företagssida igår och tagit bort alla uppåt-tummar mot min bok, får vänligen rätta till det sabotaget!

  Hur kan man sjunka så lågt!?

 7. Som sagt lägg ner ditt ynkliga ryggradslösa lögner.

  Jag har även talat med redaktionschefen på SvD om jämställdisternas trakasserier av mig på bland annat deras forum.

  Han beklagade raderingarna av mina kommentarer som kom av era falska anmälningar, tog tillbaka kommentarerna och hoppades att jag skulle fortsätta kommentera.

  Det är skillnad på folk och fä!

 8. Ursäkta men Svenska Dagbladet och Dagens Juridik är inte ”era” forum, trots att du märkligt nog tycks ha storhetsvansinne som anonym och talar i termer av ”Äga” som en tonårsgrabb.

  En medelålderns man som påstår sig vara civilingenjör, ha två döttrar, ”villaägare” och inte kommit längre än, att bete sig som en förtalsfull tonårsflicka, mot alla kvinnor som hörs och syns för mycket, enligt era mått.

  Ni Sverigedemokrater borde hänga med lite i utvecklingen istället för att förtala kvinnor som kan försörja sig själva utan bidrag och en elak man vid sin sida.

  Stackars jämställdistmännen som får mediautrymme i radio och TV men inte tillåter kvinnor synas ens i kommentarsfälten.

  Tack före Ashbergtipset ska be han kolla kommentarsfälten på Dagens Juridik, Svenska Dagbladet, Aktivarum-bloggen där det finns signaturer som inte gör annat än stalkar och smutskastar kvinnor.

  – Dina extremistkamrater!

  • Om du hade:
   1) Hållit dig till ämnet för de bloggposter du kommenterar
   2) Diskuterat sak och inte person
   3) Hållit god ton
   så hade du inte blivit bannad från så många kommentarsfält. Ett litet tips i all välmening.

   Om du sen bemödat dig med att läsa de bloggar du kommenterar, så hade du vetat att jag inte är Sverigedemokrat, då jag skrivit i klartext vilket parti jag röstade på i EU-valet

 9. Intressant.
  Har du någon översikt över hur det här passare med vad Wiseman och liknande insatta skulle kunna föreslå? Har inte läst de bloggarna tillräckligt noga och länge.

  Vad beträffar materiel så läste jag någonstans att storbranden gjorde slut på tillgänglig brandslang. Inga fler bränder innan vi hunnit göra ny, tack!

 10. Ping: Volymfrågan | Bashflak

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s