Inkonsekvent av Sabuni

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver idag på DN Debatt att hon vill lagstifta om kvinnorepresentation i bolagsstyrelser. Jag har skrivit i kommentarfältet varför jag tycker det är ett dåligt förslag. Två gånger t.o.m. eftersom de inte släpper fram kommenterer nattetid, så den första försvann i cyberspace och dök upp först en timme efter att jag skrivit den andra.

Tre argument mot förslaget: 1) Könet är helt ovidkommande för styrelseledamöter. De representerar inte sitt kön, endast aktieägarnas intressen. 2) Liberal jämställdhet betyder lika spelregler, inte lika utfall. Svenska kvinnor har haft alla rättigheter som män sedan 1983 och har dessutom unika rättigheter som män saknar. 3) Andelen kvinnor i börsstyrelserna motsvarar andelen kvinnor med adekvat utbildning i den generation som är aktuell för styrelseuppdrag. Utfallet motsvarar underlaget. (Min kommentar till Sabuni i DN)

Har könet ett egenvärde vid yrkesutövning? Vilka relevanta egenskaper är det samtliga kvinnor har, som samtliga män saknar?

Har könet ett egenvärde vid yrkesutövning? Vilka relevanta egenskaper är det samtliga kvinnor har, som samtliga män saknar?

1) Könet är helt ovidkommande för styrelseledamöter. De representerar inte sitt kön, endast aktieägarnas intressen.

Det finns ytterst få yrken där könet är relevant. Män och kvinnor har förvisso olika egenskaper i genomsnitt, men överlappningen är så pass stor att man inte kan göra förutsägelser på individnivå. Man kan aldrig säga att ‘alla kvinnor är si, alla män är så’. Enda undantaget är väl prostitution, där könet på personalen torde ha viss relevans för verksamhetens kvalitet. Jag brukar även hävda att könsfördelningen på arbetsplatsen har betydelse i barnomsorg och skola, där barn från trasiga familjer annars växer upp utan att någonsin träffa en vuxen man, vilket gör att de skapar sina egna, ofta ursprårade mansnormer. Det resonemanget utvecklar jag bl.a. här.

2) Liberal jämställdhet betyder lika spelregler, inte lika utfall. Svenska kvinnor har haft alla rättigheter som män sedan 1983 och har dessutom unika rättigheter som män saknar.

Den ursprungliga feminismen var liberal och syftade till att kvinnor skulle få samma rättigheter som män. Det började med frågor som arvsrätt och rösträtt, fortsatte med tillträde till högre utbildning, avskaffande av kvinnorlöner och tillträde till arbetslivet. De sista yrkesförbuden för kvinnor avskaffades 1983, så man kan säga att det var året när den ursprungliga feminismen gick i mål. En rad unika rättigheter för kvinnor kvarstod dock. Sedan dess har kvinnors unika rättigheter d.v.s. mansdiskriminering bara ökat, vilket Pär Ström beskriver i sin bok Mansförbjudet.

3) Andelen kvinnor i börsstyrelserna motsvarar andelen kvinnor med adekvat utbildning i den generation som är aktuell för styrelseuppdrag. Utfallet motsvarar underlaget.

En läsare på Genusnytt har undersökt saken genom att jämföra andelen kvinnor i OMXS30-listans styrelser med andelen kvinnor bland civilingenjörer och civilekonomer som examinerades 1977 till 1990.

Andelen i OMXS30 är 25.4% kvinnor när den borde vara 25.4/0.925=27.5% Vi pratar alltså om 2.1 procentenheter. Kan dessa 2.1 procentenheter förklaras med att kvinnors livsval skiljer sig mot mäns? (Signaturen Johan på Genusnytt)

Valberedningen i Börsbolaget AB tar paus för att kyla av sig under det årliga nomineringsmötet.

Valberedningen i Börsbolaget AB tar paus för att kyla av sig under det årliga nomineringsmötet.

Sabunis debattinlägg är inkonsekvent på så många sätt att jag inte vet i vilken ände jag ska börja. För det första försöker hon förena två principer som är varandras motpoler – meritokrati och lika utfall. För det andra har hon ju röstat nej till sån här skit på EU-nivå för inte alls längesen, vilket hon även nämner i artikeln. Så vad har det farit i henne nu plötsligt? För det tredje så går förslaget stick i stäv med liberalismen, den ideologi som Sabuni och hennes parti påstår sig företräda.

Uppdatering: Två dagar efter att debattartikeln publicerats meddelar Sabuni att hon avgår från både regeringen och riksdagen med omedelbar verkan. Det heter att hon vill ge sin efterträdare en chans att bli varm i kläderna inför valet, men man kan ju misstänka att tidpunkten har samband med artikeln. Antingen har någon annan i regeringen eller Folkpartiet läxat upp henne till den grad att hon inte vill vara med längre, eller så var var det planerat hela tiden och då kan man ju skriva vad för skit som helst i sitt sista utspel.

Efterträdare meddelas idag måndag kl 10. Kan vi hoppas på Pelle Billing nu? Snääälla Fredrik?

Blogglänkar: Genusdebatten, Susanna Varis, Motpol,